Liturgieteksten

cropped-oecumenisch1.jpg

Geselecteerde openbare teksten

(chronologisch geordend, recentste eerst, voor niet openbare teksten inloggen)

Instructie voor aanleveren liturgieteksten:

Deze site heeft een specifiek onderdeel dat als archief en naslagwerk dient met daarin alle binnengekomen inleidingen.  Dit deel is slechts toegankelijk voor de inleiders, de roosterplanners, de koorleider en Frieda (contactpersoon). Zij krijgen een speciale toegangscode. Daarnaast is er een openbaar deel.

Elke inleider wordt gevraagd om zijn/haar inleiding voortaan toe te zenden aan Joep  ( tot 01-04-2018) of naar Guusje (vanaf 01-04-2018). Dit is geen verplichting; je kunt ook niets toe zenden.

Graag je volledige inleiding toezenden dus met vermelding van liedtitels en – nummers, weergave van gebruikte boekteksten (of duidelijke bronvermelding met paginanummers), Bijbelteksten, mededelingen, datum en naam en in pdf bestand (een Word bestand kun je via ‘opslaan als’ van ‘Word-document’ wijzigen in ‘PDF’)

**Geef je inleiding op de volgende wijze een bestandsnaam: Korte inhoudsomschrijving (hoofdletter) je initialen , archief of openbaar, datum van gebruik. Voorbeeld: Over-pijn-zingen openb JZ 010115.pdf of Over-pijn-zingen archief JZ 010115.pdf

Het al dan niet vermelden van namen of erg persoonlijke zaken bepaal je zelf . Je blijft zelf verantwoordelijk voor je inleiding.

Het onderdeel ‘Liturgieteksten’ van de site zal zich beperken tot enkele inleidingen, die per half jaar verwisseld kunnen worden. Van elke inleider, tenzij je dat niet wilt, zal eén inleiding op deze wijze op de site komen.

Elke inleider wordt gevraagd om eén inleiding toe te zenden die naar zijn/haar eigen inzicht geschikt is voor vermelding op de site onder het hoofdstuk: “Liturgieteksten

cropped-meditatief1.jpg

Inloggen

Liturgisten en andere geautoriseerde medewerkers van Taizé Deventer kunnen door hier in te loggen, inloggen voor de meer complete archieven.