Weetjes

  • Voor de gebedsviering zijn we stil, na afloop proberen we zo goed moegelijk de rust in de kerk te bewaren.
  • Je kunt zelf een voorbede uitspreken nadat de voorganger/ster ze heeft uitgesproken
  • Je kunt je vrijwillige bijdrage tijdens de koffie en thee ontmoeting in een potje doen
  • Tijdens de ontmoeting in de parochiezaal na de dienst staan we open voor je vragen.

cropped-leanne-1.jpg

Advertenties