Tegels

Tegels in de Broederenkerk

Het gaat om de in deze [plattegrond met een rode omlijning gemarkeerde tegels (OMA LOG) vanaf rij 43/12
De tegels die wij schonken aan de Broederenkerk. Om even bij stil te staan.

Bij de restauratie van de Broederenkerk schonk de Taizé-groep Deventer 6 vloertegels aan de kerk. Daarin staat woord voor woord gegraveerd:

OECUMENISCH MEDITATIEF AVONDGEBED LAUDATE OMNES GENTES (verblijdt u alle volkeren).

Bij de eerste 3 met een taizé-duifje erbij.

 

oecumenisch
meditatief
avondgebed
laudate
omnes

gentes