Organisatie

We zijn geen stichting of vereniging. We hebben een vaste kern van mensen die de verschillende taken uitvoeren zoals:

  • Algemene coördinatie
  • Penningmeester
  • Coordinatie liturgie, liturgisten
  • Coordinatie inrichten en opruimen, inrichters
  • Coordinatie communicatie, websitebeheer, mailbeheer
  • Lief en leed
  • Dirigente, orkestcoördinatie, liedboekredactie
  • incidentele zaken mbt extra vieringen en bijeenkomsten

 

Ons liedboek…..

 

voorbereiding taize
Voorbereiding voor de wekelijkse viering.